gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes

Introducció

En aquesta escola l’alumnat té la possibilitat d’estudiar tota l'Educació Sencundària Obligatòria: de 1r d'ESO a 4t d'ESO (l'estudien els al·lots i les al·lotes d'entre 12 anys als 16 anys). El projecte educatiu que s'aplica en aquesta etapa és la continuació del que s'ha desenvolupat a les etapes anteriors, adaptant-ne els continguts, els objectius i les competències bàsiques. L'objectiu del projecte és ajudar-los perquè en el seu futur siguin persones preparades i competents per assumir les tasques que se'ls presentin; siguin crítics amb l'entorn social que els toqui viure; i tenguin capacitat de decisió.

L'etapa de l'ESO és d'una sola línia (una sola aula per curs). Aquest és un tret molt positiu perquè permet que hi hagi molta familiaritat entre l'alumnat i, també, entre l'alumnat i tot el professorat que en forma part. Aquest ambient fa possible un treball en què hi participen tot la comunitat educativa de forma combinada i conjunta.