gorgblau Educació Palma Balears, Illes
Per al pagament de llibres i materials, la persona responsable d'atendre al públic és l'administrador, en Miquel Barrado.
Podeu trobar el seu despatx a la primera planta, just davant de Direcció.

L'horari d'atenció al públic d'administració és el següent:
  • Dilluns: De 9:00 a 10:00h i de 16:30 a 17:30h.
  • Dimarts: De 14:30 a 15:30h.
  • Divendres: De 13:00 a 14:00h.