gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes

Consulta tota la informació sobre les dates de les avaluacions.

Durant el curs actual ja no se donaran qualificacions en paper.
Les famílies heu de tenir en funcionament l'usuari del GESTIB per tal de consultar-les online.
Se poden anar consultant en qualsevol moment ja que el professorat va actualitzant la valoració dels criteris treballats.

L'equip docent realitzarà les següents sessions d'avaluació conjuntes al llarg del curs.


1a Avaluació

De l'11 de setembre al 21 de desembre.2a Avaluació

Del 7 de gener al 27 de març3a Avaluació (Ordinària)

Del 8 d'abril al 21 de juny