CC Sant Felip Neri

Gorg Blau S.Coop

Orientació i suport

 

Pels alumnes amb necessitats especifiques de suport educatiu el centre compta amb un equip de professionals en Pedagogia Terapèutica que realitzen i distribueixen la seva feina segons les necessitats i prioritats detectades i en base als criteris establerts pel centre i la Conselleria.

Dins del programa de suport es contemplen les seguents actuacions:

  • Suport a l'alumnat NESE que presenta greus dificultats d'aprenentatge, de compensació educativa, sobredotació i transtorns de conducta.
  • Desdoblaments i suports a les àrees instrumentals amb l'objectiu de reforçar els aprenentatges instrumentals bàsics i les competències bàsiques als alumnes que presenten un desfasament curricular.
  • Programa d'escolarització combinada que pretén afavorir els aprenentatges de forma compartida.
  • Programa d'atenció educativa hospitalària i/o domiciliària que ofereix la continuïtat dels aprenentatges als infants que no poden assistir al centre per malaltia.

 

Les persones que integren aquest equip psicopedagògic són:

Patricia López Psicopedagoga dels equips d'Orientació (EOEP) de la Conselleria D'Educació. 
Pendent Treballador Social (Conselleria).
Silvia Bennàssar Cap d'Estudis, Coordinadora del Programa i Professora Terapeuta a Primària.
Coloma Flexas Professora Pedagoga Terapeuta i Orientadora a Secundària.
Catalina Buades Professora Terapeuta i Professora d'Audició i Llenguatge del centre.
Víctor Jiménez Professor Terapeuta a Primària i Secundària.
Katiana Paredes ATE del centre.