gorgblau Educació Palma Balears, Illes
 Equip d'Infantil

3 anys:  Alberto Barón

4 anys:  Marga Mas

5 anys:  Isabel Cortés

Coordinadora:  Xisca Sorell


Equip de primària


1r E.P.  Katiana Paredes

2n E.P.  Amèlia Mendo 

3r E.P.  Pep Amengual

4t E.P.  Rosa Romero 

5è E.P.  Pedro Sastre

6è E.P.  Joan Rosselló
Equip ESO

1r ESO:    Cati Calvo

2n ESO:  
  
Malena Miguez

3r ESO:  
  Jorge Chacartegui

4t ESO:    Pedro Mateu


Geografia i Història
:   Marta Vives

Castellà: 
 
Silvia Vich

Ed. Física: 
 Joan Casas

Ed. Plàstica:  Mar de Enrique

IAE:  Rubén Esteve

Música:  Pep Amengual

Religió:  Toni Cañellas


Equip FPB

1r FPB:   Laura Mieras

2n FPB:  Rubén Esteve