gorgblau Educació Palma Balears, Illes
Equip d'Infantil i Primària

 Silvia Bennàssar: PT primària.

 Amèlia Mendo: PT infantil i primària.

 Catalina Buades: PT primària i AL.Equip Secundària

 Coloma Flexas: Orientadora i PT secundària

 Catalina Buades: PT secundària.

 Alberto Barón: PT secundària