CC Sant Felip Neri

Gorg Blau S.Coop

Departament d'Orientació i Suport

 

Pels alumnes amb necessitats especifiques de suport educatiu el centre compta amb un equip de professionals en Pedagogia Terapèutica que realitzen i distribueixen la seva feina segons les necessitats i prioritats detectades i en base als criteris establerts pel centre i la Conselleria.

Dins del programa de suport es contemplen les seguents actuacions:

 • Suport a l'alumnat NESE que presenta greus dificultats d'aprenentatge, de compensació educativa, sobredotació i transtorns de conducta.
 • Desdoblaments i suports a les àrees instrumentals amb l'objectiu de reforçar els aprenentatges instrumentals bàsics i les competències bàsiques als alumnes que presenten un desfasament curricular.
 • Programa d'escolarització combinada que pretén afavorir els aprenentatges de forma compartida.
 • Programa d'atenció educativa hospitalària i/o domiciliària que ofereix la continuïtat dels aprenentatges als infants que no poden assistir al centre per malaltia.

 

Les persones que integren aquest equip psicopedagògic són:

Patricia López Psicopedagoga dels equips d'Orientació (EOEP) de la Conselleria D'Educació. 
Pendent Treballador Social (Conselleria).
Silvia Bennàssar Cap d'Estudis, Coordinadora del Programa i Professora Terapeuta a Primària.
Coloma Flexas Professora Pedagoga Terapeuta i Orientadora a Secundària.
Catalina Buades Professora Terapeuta i Professora d'Audició i Llenguatge del centre.
Víctor Jiménez Professor Terapeuta a Primària i Secundària.
Katiana Paredes ATE del centre.
 

Departament TIC

Què són les TIC?

La definició diu que són les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

El futur de l’ensenyament depén de poder subministrar les eines necessàries al professorat i a l'alumnat. Per aquest motiu el Col·legi Sant Felip Neri esdevé un centre en constant renovació de les TIC. El que està clar és que necessitem oferir als nostres alumnes una formació per a la utilització responsable de les noves tecnologies i que puguin traure el màxim rendiment a nivell laboral i social.

A segon cicle de primària i ESO, tenim les ordinadors a l'aula dins del programa XARXIPELAG 2.0. Ha contribuït que l'alumnat millorés els resultats acadèmics i ha permès que obtingui una bona formació en eines TIC, que li poden ser molt útils tant en el seu futur acadèmic com laboral.

 
 

Instal·lacions

Actualment aquest departament s'encarrega del manteniment de:

 • 120 notebooks (5é, 6é EP i 1r, 2n, 3r, 4t d'ESO)
 • 15 ordinadors de sobretaula a l'aula d'informàtica
 • 15 ordinadors de sobretaula distribuits per diferents punts de l'escola
 • 9 equips portàtils de tutors
 • 2 xarxes físiques
 • 2 xarxes wifi
 • Web de l'escola
 • Facebook de l'escola (amb col·laboració del professorat)
 • Twitter de l'escola

Cada aula del centre disposa d'un equip de projecció, equip d'audio i ordinador (ja sigui portàtil o sobretaula).

A més a més, l'escola disposa ara d'una aula que pot ser emprada per a reunions, cursos, xerrades, etc. equipada amb l'última tecnologia audiovisual.

En l'entrada del centre podreu consultar una pantalla amb informacions de caràcter general.

 Infocoop

El centre participa dins del grup INFOCOOP.

Aqust grup s'encarrega de gestionar els recursos TIC educatius a nivell de diferents cooperatives. És una manera de compartir coneixements i poder millorar els projectes pels participants de les diferents escoles, a més a més, de compartir despeses econòmiques de manteniment.

Gràcies a aquest exemple de cooperativisme i col·laboració entre els diferents departaments TIC, podem gaudir de les següents tecnològies:

 • Moodle
 • Wiki
 • Blocs
 • Gestió d'usuaris
 • Gestor de fitxers

Tot això dins del NIGUL de les cooperatives!

Un tret d'identitat d'aquest grup és el programari lliure. Aquest està present a les aules i als servidors de les escoles. Sistemes operatius i aplicacions tenen llicència GNU.