gorgblau Educació Palma Balears, Illes

Horari especial de classes i serveis durant el primer i el darrer mes d'escola.

Horari classes

- A partir de dijous 13 de setembre i juny
Ed. Infantil (4 i 5 anys) i Ed. Primària de 9:00h a 14:00h.
Ed. Secundària de 8:00h a 14:00h.

- A partir de dilluns 24 de setembre i juny
FPB de 8:00h a 14:00h.


Horari serveis

- Menjador
Servei disponible des de dia 12 de setembre i juny de 14:00h a 15:00h.

- Guarderia
Servei disponible a partir del 14 de setembre i juny de 7:45h a 9:00h.