gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes

Fomentam les pràctiques de racionalització dels recursos naturals: reducció, reutilització, reciclatge i consum responsable. 

Com escola cooperativa assumim un dels nostres trets d’identitat que és el compromís d’educar per a la sostenibilitat mediambiental i fomentar actituds positives i compromeses vers l’entorn incorporant pràctiques de racionalització dels recursos naturals: reducció, reutilització, reciclatge i consum responsable. 

Actituts a treballar:

Volem consolidar el reciclatge de paper, plàstics i tetrabricks a tot el centre, amb accions participatives de tot l’alumnat i amb l’objectiu de comprometre a tota la comunitat educativa (utilització paper reciclat, recollida selectiva, tassons ecològics al menjador...)

Treballar l’estalvi energètic: llums, calefacció...

Es faran propostes d’actuació i estudis de viabilitat per millorar les instal·lacions.