gorgblau Educació Palma Balears, Illes
Aquest projecte se du a terme entre alumnes de 6è d'Educació Primària i alumnes de 2n d'ESO.
Consisteix en preparar material a partir de llibres o diferents temes per tal de realitzar una sessió posterior per parelles de conversa amb un company o companya de l'altre curs. La llengua vehicular és el català, i l'objectiu d'aquest projecte és fomentar la comunicació entre iguals en la llengua autòctona de les Illes Balears.