gorgblau Educació Palma Balears, Illes
Infantil, Primària i Secundària

Presentació de sol·licituds: de l'1 al 12 de juny

Descarrega el manual per fer la sol·licitud telemàtica

Llistes provisionals: 30 de juny

Reclamacions: de l'1 al 3 de juliol

Llistes definitives: 13 de juliol

Matrícula INFANTIL I PRIMÀRIA: del 14 al 21 de juliol

Matrícula ESO: del 14 al 24 de juliol


Formació professional bàsica (Serveis Comercials)

Presentació de sol·licituds: PENDENTS D'INSTRUCCIONS.

Llistes provisionals: -

Llistes definitives: -

Matrícula Formació Professional Bàsica: -