gorgblau Educació Palma Balears, Illes

A l’atenció de pares/mares o tutors/res:
 
Vos informam que aquest curs es renova el nostre Consell Escolar de Centre, per aquest motiu vos convidam a que presenteu la vostra candidatura i així en passeu a formar part. És molt important per al bon funcionament del centre. Teniu fins dia de novembre a les 15 h per presentar les vostres candidatures, per fer-ho podeu sol·licitar el full al menjador de l’escola.

Els censos definitius de pares/mares o tutors/es estan a la vostra disposició també a la Secretaria del centre.

Dia 15 de novembre publicació i comunicació candidatures provisionals.

Dia 25 de novembre publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.

Les votacions dels pares es realitzaran el dia 30 de novembre de les 16 h a les 17 h al menjador de l'escola.
 
LA JUNTA ELECTORAL