gorgblau Educació Palma Balears, Illes

Consulta tota la informació sobre les dates de les avaluacions.

L'alumnat rebrà el butlletí de qualificacions el darrer dia de cada avaluació.
La part inferior d'aquest butlletí ha de ser tornat a l'escola signat per la família.


Les avaluacions el curs 19-20 queden de la següent manera:


1a Avaluació

De l'11 de setembre al 20 de desembre.2a Avaluació

Del 8 de gener al 20 de març3a Avaluació (Ordinària)

Del 23 de març al 19 de junyAvaluació extraordinària

Dimarts 1 i dimecres 2 de setembrePendents

Proves escrites matèries pendents de cursos anteriors seran del 13 al 15 de febrer de 2020 en convocatòria ordinària i l'1 i 2 de setembre en extraordinària.