gorgblau Educació Palma Balears, Illes

TREBALL DE CAMP

14/03/2019

Participació de 3r d'ESO amb l'associació ONDINE per fer una recollida de plàstics i microplàstics.
Hem classificat el seu origen i vist quin és el seu final i les conseqüències que això comporta.