gorgblau Educació Palma Balears, Illes

HORARIS INICI DE CURS

08/09/2019

Horaris inici de curs: 11 de setembre

Aquest dia no hi haurà servei de menjador ni d'escola matinera. 
Ambdós serveis estaran disponibles a partir de dijous 12 de setembre.


Educació Infantil (EI)

- Alumnes de 3 anys
De dia 11 a dia 18 de setembre jornades d'adaptació amb horari flexible.
Grup A: de 9:00h a 11:00h
Grup B: de 11:30h a 13:30h

- Alumnes de 4 i 5 anys
de 9:00h a 11:00h (només dia 11 de setembre, després i fins final de setembre de 9:00h a 14:00h).

Educació Primària (EP)

Comença dia dimecres 11 de setembre de 9:00h a 14:00h


Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Comença dia dilluns 11 de setembre de 10:00h a 12:00h (jornada de presentació).
Durant el curs de 8:00h a 14:00h.


Formació professional bàsica Serveis Comercials (FPB)

Comença dia dilluns 23 de setembre de 10:00h a 12:00h (jornada de presentació).
Durant el curs de 8:00h a 14:00h.