gorgblau Educació Palma Balears, Illes

FORMACIÓ PROFESSORAT

28/01/2020

Avui vespre el professorat del centre ha rebut formació relativa a primers auxilis de mà de Tolo Villalonga.