gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes

CITA PRÈVIA MATRÍCULA FPB

24/05/2022

Català

Ja pots demanar la cita prèvia per a matrícular al teu fill o filla al nostre centre.

Horari de presentació de sol licituds a secretaria de dilluns a dijous de 9h a 10h del dia 1 al 30 de juny.

Enllaç al formulari per demanar cita prèvia.

Es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per pode-lo fer:
   – usuari gestib
   – cl@ve

Se pot fer de manera telemàtica i només dur a l'escola la documentació necessària.


Castellano

Ya puedes solicitar la cita previa para matricular a tu hijo o hija en nuestro centro.

Horario de presentación de solicitudes en secretaría de lunes a jueves de 9h a 10h del día 1 al 30 de junio.

Enlace al formulario para solicitar cita previa.

Se recomienda que todas las personas que tengan que realizar el trámite de admisión estén dados de alta en alguno de los dos métodos de autenticación para poder hacerlo:
– usuario gestib
– cl@ve

Se puede hacer de forma telemática y sólo llevar a la escuela la documentación necesaria.