gorgblau Educació Palma Balears, Illes
1 CASTELLA
pàgina 136 exercici 6 i copiar dictat
pàgina 138 i 139 llegir i fer exercicis 1 2 3 4 5  7 i 8.
 
2 CATALÀ
Llegir lectura tema 8 
Contestar les preguntes, sense copiar enunciats de la pàgina 126. 
Exercicis  1 2 3 4  pàgina 127.
Exercicis 1 2 4 5 i 6 pàgines 130 i 131
Tots els exercicis de les pàgines 132 i 133 i 134.
 
3 MATEMÀTIQUES
Tenim sis fitxes per treballar les operacions matemàtiques. 
 
Cada 2 dies heu d'entrar a les tablets per fer les activitats que enviarà na Rosa. 
Per qualsevol consulta a través de ClassDojo o del correu rromero@gorgblau.coop
 

4 ANGLÈS 
Activity book 
-pàgina 30 act 1 2 .
-Pàgina 31 activitat 1 2 
-Pàgina 32 act 2 3.
-Pàgina 33 activitat 1 2 3. 
-Pàgina 35 activitat 1 2.
 
Students book
Pàgina 41 activitats 1 2
Pàgina 44 activitats 1 2 3.