gorgblau Educació Palma Balears, Illes
 Equip d'Infantil

3 anys:  Elisa Arnau

4 anys:  Marga Mas

5 anys:  Isabel Cortés

Coordinadora:  Xisca Sorell


Equip de primària


1r E.P.  Pep Amengual

2n E.P.  Marian Ruiz 

3r E.P.  Rosa Romero

4t E.P.  Pep Lluis Parra 

5è E.P.  Joan Rosselló

6è E.P.  Pedro Sastre
Equip ESO

1r ESO:    Cati Calvo

2n ESO:  
  
Malena Miguez

3r ESO:  
  Jorge Chacartegui

4t ESO:    Pedro Mateu


Geografia i Història
:   Marta Vives

Castellà: 
 
Silvia Vich

Ed. Física: 
 Joan Casas

Ed. Plàstica:  Vito Osorio

IAE:  Rubén Esteve

Música:  Pep Amengual

Religió:  Toni Cañellas


Equip FPB

1r FPB:   Laura Mieras

2n FPB:  Rubén Esteve