gorgblau Educació Palma Balears, Illes

INFORMACIONS INICI CURS 2020-2021

19/08/2020

Hi haurà reunions informatives per a les famílies?
Si, abans de dia 10 de setembre hi haurà reunions presencials per a les famílies amb el tutor per explicar i demanar dubtes. Avisarem a les famílies dia 1 de setembre per tal d'informar del dia i hora de la reunió.

Com i quan serà l'inici?
A dia d'avui, les ordres de la Conselleria d'Eduació ens indiquen que Infantil, Primària, 1r i 2n d'ESO seran 100% presencials. La resta, semipresencials.
Els dies marcats per a iniciar el curs seran 4 dies a partir del 10 de setembre.

Quins horaris tendran?
De manera excepcional i aprovat pel Consell Escolar i el vist i plau d'Inspecció educativa per tal de garantir les mesures sanitàries referents a la COVID-19 per als cursos:
  • Infantil i Primària de setembre a juny l'horari serà de mati i d'horabaixa de dilluns a dijous i només de matí els divendres.
  • 1r i 2n d'ESO l'horari és presencial de matí.
  • 3r i 4t d'ESO i FPB l'horari és semipresencial de matí.

Com estaran organitzades les entrades i sortides de l'escola?
A les reunións de famílies s'informarà de l'horari d'entrada i sortida per a cada grup. És molt important respectar l'hora d'arribada per tal d'evitar aglomeracions a l'entrada de l'escola.

Quan es venen els llibres?
La venda de llibres serà a partir de dia 3 de setembre. També se donarà dia i hora per poder acudir a comprar-los.

Hi haurà servei d'escola matinera i de menjador?
Si, en el seu horari habitual però seguint les mesures sanitàries especials de la COVID-19.

Hi haurà servei d'activitats extraescolars?
Si, per tal de complir les mesures sanitàries especials de la COVID-19 seran de 16:30 a 17:30h amb grups molt reduits.

Hi ha convocatòria extraordinària de setembre per a ESO i FPB?
Si, les proves es realitzaran de manera presencial els dies 1 i 2 de setembre seguint les mesures sanitàries especials de la COVID-19. El calendari de les proves està penjat a la web i s'ha enviat a tot l'alumnat al seu email corporatiu.