gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
President: Joan Manel Mulet 
Horari d'atenció: Dimarts de 15:30 a 16:30h

Vicepresidenta, menjador i material: Joan Rosselló 
Horari d'atenció: Divendres de 11:00 a 12:00h

Secretària: Marta Vives
Horari d'atenció: Dilluns de 10:00 a 11:00h

Administrador: Miquel Barrado
Horari d'atenció: consulteu horari d'administració.

Prevenció de riscs, formació i intercooperació: Catalina Buades
Horari d'atenció: Dimarst de 14:30 a 15:30h

Obres i manteniment: Xisca Sorell
Horari d'atenció: Dijous de 08:00 a 09:00h

Responsable de llibres: Carme Oliver
Horari d'atenció: Dimarts de 12:00 a 13:00h