gorgblau Educació Palma Balears, Illes

Què són?

Els cicles de formació professional bàsica són cicles formatius d'una duració de 2 anys acadèmics destinats a persones que no han finalitzat l'ESO i que volen seguir els seus estudis cap a un camp de la formació professional.

Els cicles de formació professional bàsica garanteixen l'adquisició de les competències bàsiques de l'aprenentatge permanent, a través de l'impartició d'ensenyaments de: Llengua castellana, llengua estrangera, ciències socials, llengua cooficial (si és el cas), matemàtiques i ciències aplicades al context personal i d'aprenentatge en un camp professional.

Les característiques pedagògiques s'adaptaran a les característiques específiques de l'alumnat. Es fomentarà el treball en equip, la tutoria i l'orientació educativa i professional.


Qui pot accedir?
L'accés als cicles formatius de formació professional bàsica requereix el compliment dels requisits següents:

 • Tenir quinze anys, o complir-los abans del 31 de desembre de l’any de l’inici del cicle de formació professional bàsica i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural de l’inici del cicle.
 • Haver cursat el primer cicle d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’educació secundària obligatòria.
 • Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de formació professional bàsica.


Titulació

La superació d'un cicle de formació bàsica permet obtenir el títol de Tècnic professional bàsic de la família corresponent, com també d'una qualificació de nivell 1 del catàleg nacional de qualificacions professionals.

El títol de tècnic professional bàsic permet l'accés als cicles formatius de grau mitjà, com també, l'obtenció del graduat d'ESO si es realitza la prova final d'avaluació de l'ESO.


Continguts

Què ofertem a Sant Felip Neri?

Itinerari

FPB Serveis Comercials

   
Mòduls 1r Curs 2n Curs
Bàsics   
Ciències aplicades I  6h/setmana  
Comunicació i societat I   6h/setmana  
Ciències aplicades II     6h/setmana
Comunicació i societat II     6h/setmana
Professionals   
Tècniques bàsiques de "merchandising"  6h/setmana  
Operacions auxiliars d'enmagatzematge  4h/setmana  
Tractament informàtic de dades  8h/setmana  
Preparació de comanes i venda de productes    4h/setmana
Atenció al client    3h/setmana
Aplicacions bàsiques d'informàtica     8h/setmana
Tutoria  1h/setmana  1h/setmana
Formació a centres de treball    240 hores


Finalitat

Proporcinar una formació bàsica i professional que permeti la inserció laboral o continuar amb els estudia de CFGM.

Sortides professionals

 • Auxiliar de dependent de comerç
 • Auxiliar d'animació del punt de venda
 • Auxiliar de venda
 • Auxiliar en promoció de vendes
 • Empleat/da de reposició
 • Operador/a de cobrament o caixer/a
 • Operador/a de comandes
 • Carretiller/a de reposició i expedició
 • Operari/a de logística
 • Auxiliar d'informació


Pràctiques

Empreses on han realitzat les pràctiques les i els alumnes:

Alguns d'ells han estats contractats per a la temporada d'estiu.