gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes

Què volem?

✓ Desenvolupar habilitats comunicatives i formes d'expressió.

✓ Adoptar hàbits bàsics de salut corporal i alimentària.

✓ Gaudir de les manifestacions culturals presents a l'entorn.

✓ Desenvolupar capacitats afectives i actuar cada cop amb més seguretat i confiança en sí mateixos.

✓ Relacionar-se amb els altres i adquirir pautes elementals de convivència i relació social.

✓ Adquirir autonomia en les activitats habituals.

✓ Reconeixement i construcció de les emocions.

✓ Desenvolupar globalment les capacitats cognitives, sensorials i motrius.

✓ Donar-li molta importancia a l'integració i inclusió dels nins.

✓ Treballar els habits de nutrició, amb activitats com el dia de la fruita.

✓ Aprendre a utilitzar noves tecnologies i material audiovisual..