gorgblau Educació Palma Balears, Illes

I Jornada d'aprenentatge cooperatiu

26/11/2022

I Jornada d'aprenentatge cooperatiu de la xarxa Khelidon Illes Balers, 26 de novembre. CIDE
Agraïm als nostres companys de la cooperativa CIDE, aquestes jornades, les quals han estat molt interessants i profitoses