gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes

EXAMENS MATÈRIES PENDENTS ESO I FPB

14/01/2019

La setmana de l'11 al 15 de febrer es realitzan els examens de les matèries pendents de cursos anteriors.

Aquells alumnes d'ESO i FPB que tenen assignatures pendents d'altres anys hauran de presentar-se per a recuperar-les.

Els continguts de les matèries seran comunicats als alumnes pel professorat responsable.

Els examens es duran a terme dins de l'horari lectiu.