gorgblau Educació Palma Balears, Illes
El centre ofereix una assegurança escolar pels alumnes.
Davant els possibles imprevists i incidents, l'escola es farà càrrec de l'assistència sanitària.
La quota anual és de 30 €.
Els alumnes que no estiguin al corrent d'aquests pagaments s'hauran de fer càrrec de les despeses que ocasioni l'assistència sanitària (taxi, ambulància, metge...).