Equip pedagògic

L'equip pedagògic del centre està format pels següents professionals. A més a més podeu consultar el seu horari d'atenció a pares i mares.

Curs 2016-2017

EDUCACIÓ INFANTIL

 Xisca Sorell

3 anys

dijous 12:00h. a 13:00h

Marga Mas

4 anys

dimarts 13:30h. a 14:30h

Isabel Cortés

5 anys

dijous 12:00h. a 13:00h

Alberto Barón

Suport

dimarts 12:00h. a 13:00h

 

PRIMÀRIA

Marian Ruiz 

1r curs

dijous 12:00h. a 13:00h

Rosa Romero 

2n curs

dijous 12:00h. a 13:00h

Pep Lluís Parra

3r curs

dijous 12:00h. a 13:00h

Pere Sureda 

4t curs

dilluns 12:00h. a 13:00h

Pere Sastre 

5è curs

dimarts 13:30h. a 14:30h

Joan Rosselló

6è curs

dimecres 12:00h. a 13:00h

Pep Martí Nuñez

Música

 

Miquel Barrado

Educació Física

 

Carme Oliver

Anglès

 

 

SECUNDÀRIA

Pedro Salas

1r curs

dilluns 08:55h. a 09:50h

Marta Vives 

2n curs

dijous 11:05h. a 12:00h

Malena Míguez 

3r curs

dijous 08:55h. a 09:50h

Cati Calvo 

4r curs

divendres 13:05h. a 14:00h

Pep Amengual Música  
Jordi Llompart 

Educació física

 

 Aurèlia Amengual

Biologia

 

Xisca Salom

Ciències aplicades

 

Malena Míguez

Anglès

 

Toni Cañellas

Religió

 

Miquel Rafael

Iniciativa a l'activitat empresarial

 

Carlos Vicens

Economia

 

 

FPB

Aurèlia Amengual

Tutor FPB 1r curs

dilluns 12:00h. a 13:00h

Joan Manel Mulet 

Tutor FPB 2n curs

dimarts 11:00h. a 12:00h

 

EQUIP DE SUPORT

Coloma Flexas

PT ESO i Orientadora Centre

divendres 12:00h. a 13:00h

Catalina Buades

PT ESO i AL

dilluns 14:00h. a 15:00h.

Silvia Bennàssar

PT de primària

dimecres 12:00h. a 13:00h.

Marga Tugores

PT de primària

dimarts 15:30h. a 16:30h

Víctor Jímenez

PT de secundària