Aportació

 

A partir del mes d'octubre es lliurarà un rebut mensual de 5 euros que, voluntàriament, podreu pagar i el qual servirà per millorar instal·lacions del centre, compra de material didàctic, biblioteca, mantenir i ampliar els equips d'aula d'informàtica...

A més, podreu desgravar un 25% a la Declaració d'Hisenda de les quotes que haureu pagat. Vos agraïm la vostra col·laboració.