Informacions generals

 
  • Pregam puntualitat a les hores d’entrada al centre i a l’hora de recollida dels nins/es.
  • Els alumnes han de presentar JUSTIFICANTS de les faltes d’assistència i retards al tutor o tutora degudament signats pels pares.
  • Per evitar pèrdues aconsellam la IDENTIFICACIÓ, mitjançant les inicials del nom i llinatges, de totes les peces de roba dels vostres fills/es.
  • Els pares dels alumnes de 3 anys hauran de dur una muda de roba de recanvi a la tutora.
  • Els alumnes no podran dur pilotes al centre.
  • Es prohibeix l’ús al centre de mòbils, de qualsevol aparell de música (MP3...), videojocs, càmares fotogràfiques i digitals, enregistradores d’audio i vídeo etc.
  • A la reunió de pares i mares (octubre) se vos lliurarà el document de centre amb una informació molt més detallada de l’organització i funcionament del centre. També inclourà les normes de convivència de la nostra escola.