gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes

La llengua catalana és una eina cohesionadora i integradora dins la nostra escola plural.

Com tots sabeu, una de les característiques principals, i més enriquidores, del nostre centre és el de la diversitat. Diferents països d’origen, diferents llengües, diferents costums... en fi, diferents cultures s’uneixen dins la nostra escola. Aquest fet, en lloc de ser un problema, és un dels nostres trets més enriquidors. Tots convivim junts i aprenen d’uns i dels altres; ens ajudam a créixer plegats.

Tot aquest treball de convivència es pot dur a terme gràcies a un fil d’unió, i aquest és la llengua catalana que s’ha convertit en una eina cohesionadora i integradora dins la nostra escola plural. Per aquest motiu és la llengua vehicular i d’aprenentatge del centre.

Per poder aconseguir que el català sigui la llengua de tots, i que ens ajudi a relacionar-nos, tenim el PROJECTE LINGÜÍSTIC. Aquest projecte el va aprovar el Consell Escolar, el 30 d’octubre de 2006 i es revisa anualment. És un document en el qual apareixen les actuacions que es duen a terme per tal de promoure l’ús i el coneixement de la llengua per part de tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, professors i professores, pares i mares). Amb ell, a més, es respecta el que estableix la llei de Normalització Lingüística que disposa que la Llengua i la Literatura catalanes siguin ensenyades als centres educatius per tal de garantir que l'alumnat, en acabar la seva escolaritat, sigui capaç d'usar les dues llengües oficials de la nostra comunitat, la catalana i la castellana.

Algunes de les actuacions que es promouen són: Pla d’acollida, desdoblaments i suports, curs gratuït per a pares i mares, ambientació en català.