gorgblau Educació Palma Balears, Illes
VERSIÓ CATALÀ

El següent manual detalla com procedir a efectuar la matrícula en linia segons les claus d'accés:

Manual: Matrícula en línia amb codi d’accés proporcionat pel centre educatiu

Manual: Matrícula en línia amb usuari i contrasenya per accedir al GestIBVERSIÓN CASTELLANO

El siguiente manual detalla como proceder a efectuar la matrícula en línia dependiendo de las claves de acceso disponibles:

Manual: Matrícula en linea con código de acceso proporcionado por el centro educativo


Manual: Matrícula en línea con usuario y contraseña de acceso al GestIB