gorgblau Educació Palma Balears, Illes
Famílies,

Adjuntem el protocol d'actuació en cas de sospita d'un COVID19 explicat de manera gràfica i molt fàcil d'entendre.
Ha de quedar molt clar que nosaltres com a escola no tenim cap responsabilitat de decisió mèdica, ja que obviament no ho som.
Nosaltres notificam la sospita a les famílies i donam el telèfon de contacte per a que els informen de les pases a seguir. 

Annex 4, protocolo d'actuació sospita, cas COVID19, 31 ago i 1 set 2020