gorgblau Educació Palma Balears, Illes
ESCOLARITZACIÓ 2019/2020

Presentació de sol·licituds 3 ANYS Educació Infantil: del 25 de març al 5 d'abril. Horari especial secretaria

Presentació de sol·licituds resta de cursos: del 13 de maig al 17 de maig.Llistes provisionals: 31 de maig.

Llistes definitives: 17 de juny.

Matrícula Educació Infantil i Primària: del 24 al 28 de juny.

Matrícula ESO: del 27 de juny al 2 de juliol.Documentació necessària


Obligatòria:

  • Sol·licitud complerta.
  • DNI, NIE o passaport de l'alumne/a o de la pàgina del llibre de família on figura.
  • DNI, NIE o passaport del pare i la mare o tutors legals de l'alumne/a.
  • Llibre de família.
Documentació a efectes de valoració segons barem:
  • Certificat d'acreditació de situació d'acolliment familiar, residencial, preadopció o adopció.
  • Còpia de la sentència judicial o de la pàgina corresponent del llibre de família per acreditar la guardia i custodia de l'infant.