gorgblau Educació Palma Balears, Illes

Comunicat per a les famílies


Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos de les darreres instruccions de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears basant-nos amb l’esborrany per a la Resolució de 25 de maig publicat a la seva pàgina web oficial.

 1. No es reprenen amb caràcter general les activitats lectives presencials per a Infantil, Primària, ESO i FPB fins el curs 2020-2021.
 2. Per a 6è de Primària, 4t d’ESO i 2n de FPB, durant la fase 2 i mentre acaba aquest curs 2019-2020 es podran posar en marxa activitats puntuals de manera presencial de caràcter individual o grups de màxim 5 persones i amb CITA PRÈVIA:
  1. tutories d’orientació.
  2. tutories de matèria.
 3. Tindrà preferència aquell alumnat amb situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de classes presencials.
 4. La direcció del centre ha d’organitzar l’horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes via formulari de la web i determina el professorat que ha d’assistir al centre en el dia i hora que s’estableixi.
 5. L’ensenyament de manera no presencial continua per a totes les etapes educatives fins dia 19 de juny de 2020.
 6. Les visites de les famílies a les instal·lacions del centre NO estan permeses en caràcter general. Només per gestions que s'han de fer de manera presencial i amb cita prèvia de l’equip directiu.
 7. El servei de menjador i les activitats extraescolars continuen suspesos en aquesta fase 2.
 8. L’alumnat que ha d'accedir al centre de manera excepcional haurà de complir les mesures de protecció individual (mascareta, rentat de mans i distància de seguretat) establertes per sanitat.

Per a qualsevol dubte podeu contactar a través dels canals de comunicació disponibles a la pàgina web del centre www.gorgblau.coop.


Palma, a 21 de maig de 2020.


L’equip directiu.BAIXA PDF: Comunicat a les famílies