gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes

1. Puntualitat i absències

L’alumnat d’ESO ha d’arribar puntual a classe. El delegat o delegada de classe durà el control de faltes d’assistència i puntualitat.

En cas d’arribar tard a classe:

1r i 2n ESO

 • Conseqüència immediata: queden sense pati de les 10.
 • A la tercera falta de puntualitat, venen dimarts horabaixa.

3r i 4t ESO

 • A la tercera falta de puntualitat, venen dimarts horabaixa. 

L’alumnat estarà ben assabentat que si arriben tard a primera hora, han de quedar fora del centre fins a la següent hora lectiva. En cas d’entrar sense permís (colar-se) estan incomplint una norma greu i per tant seran amonestats.

Si un professor/a es troba amb un alumne/a que ha arribat tard, el pot deixar passar dins de l’aula sabent que ja té una falta injustificada aquell dia, no serà una falta d’impuntualitat.

No serà justificat la falta per “quedar-se dormit”, “he perdut el bus”...

La falta no justificada a un examen impedirà la seva recuperació i per tant la nota serà un 0.

2. Escales

 • 2.1. La norma general és que no es pot sortir de classe sense autorització del professor/a.
 • 2.2. Al bany només es pot anar durant temps de pati. Quan s’acaba el pati, directes a classe.
 • 2.3. Si te treuen de classe, has de quedar visible a la porta, sense molestar a la resta que queda dins.
 • 2.4. Qualsevol alumne que sigui vist per les escales sense permís durant temps de classe, serà amonestat.

3. Mobiliari

 • 3.1. El mobiliari s’ha de respectar.
 • 3.2. L’alumne/a que faci un mal ús intencionat i provoqui desperfectes, haurà de respondre per ells econòmicament.
 • 3.3. Les taules no són blocs de notes. Es requerirà el bon estat de les taules per fer feina. En cas d’estar brutes, l’alumne serà responsable de fer-la neta. 

4. Convivència

 • 4.1. L’agressió física serà sancionada amb l’expulsió directa.
 • 4.2. L’agressió verbal cap a un/a professor/a serà sancionada amb l’expulsió directa.
 • 4.3. L’agressió verbal racista, xenòfoba o de violència de gènere cap a un/a company/a serà sancionada amb l’expulsió directa.
 • 4.4 Xerrar de forma despectiva o faltant al respecte de manera lleu cap a un professor/a serà motiu d’amonestació.
 • 4.5. L’ús del telèfon mòbil està restringit a l’autorització directa del professor/a responsable en aquell moment per un motiu acadèmic.En cas d’ús fora autorització, el mòbil serà deixat a direcció. La primera vegada, se li tornarà el telèfon al acabar les classes, les posteriors les famílies hauran de venir a cercar-lo.
 • 4.6. En temps de patí no es pot emprar el telèfon mòbil.

Les amonestacions són acumulables dins d’un mateix trimestre. Al canviar de trimestre tornen a començar des de 0.

A 1r i 2n d’ESO, les amonestacions es poden intercanviar per feines socials (dins o fora de l’horari escolar) sota vist i plau del/a professor/a que l’ha posada i en cas de ser fora d’horari lectiu, autoritzades per les famílies. 

Recordeu que qualsevol professor/a té capacitat per a sancionar.

5. Vestimenta esportiva

És obligatori l’ús de roba esportiva per a l’assignatura d’educació física. El professor/a responsable pot no autoritzar la pràctica de la classe per aquest motiu.

6. A l’aula

 • 6.1. No mengeu res dins de l’aula (ni xiclet).
 • 6.2. Mantindrem l’ordre i un to de veu adequat per a no molestar a companys/es.

7. Al centre

 • 7.1. Vine a l’escola amb la vestimenta i la higiene adequada per venir a classe. Recorda que estàs compartint l’espai amb més gent.
 • 7.2. Aparells electrònics no autoritzats pel professor/a han de quedar a casa o a la motxilla.

8. Al pati

 • 8.1. El primer pati hi ha temps per berenar, anar al bany, estirar les cames i jugar a pilota.
 • 8.2. Al segon pati, hi ha temps per estirar les cames i petit berenar.
 • 8.3. Una vegada acabat el pati, l’alumnat ha de dirigir-se a la seva aula. Ja no és moment d’anar al bany. S’ha disposat d’un temps durant l’esbarjo.
 • 8.4. S’ha de dur berenar cada dia. Intentarem que sigui saludable i no brioxeria industrial. Recomanem un entrepà i fruita per a primera hora i fruita o un entrepà més petit per a segona hora.
Baixa les normes amb format pdf.