gorgblau Educació Palma Balears, Illes

EXEMPLE DE LLUITA CONTRA LA SEGREGACIÓ

13/01/2020

Al diari ARA BALEARS hem sortit a una notícia amb una fotografia i un text, que ara adjuntarem, on ens anomenen com a exemple de lluita contra la segregació dins de les aules.
La directora, Resu Sánchez, i n'Enric Pozo, cooperativista fundador de Gorg Blau, van ser entrevistats mentre les periodistes visitaven l'escola.

"Dins aquest percentatge hi ha una escola concertada avesada a la multiculturalitat. Es tracta de la cooperativa educativa Gorg Blau Sant Felip Neri, que, actualment, té un 66% d’alumnat estranger. “Respectam les ideologies i els costums de tothom. Tenim alumnes de 35 nacionalitats”, explica la directora, Resu Sánchez. No nega les dificultats, sobretot quan arriben alumnes que no coneixen cap de les dues llengües oficials. Són 37 persones en plantilla i creu que amb cinc professors més tot funcionaria millor, però diu que sempre se’n surten.“Fa molts d’anys que funcionam així. Feim de la diversitat un element enriquidor. I les famílies ho saben”, diu Enric Pozo, que va ser docent del centre i és soci cooperativista des dels inicis. “Hi ha molts de centres que es perden aquesta possibilitat d’engrandir la seva visió del món. No s’entén com no es promou d’una manera més contundent el repartiment equilibrat”, afirma."

Aquí teniu l'enllaç a la notícia.