gorgblau Educació Palma Balears, Illes

EXCURSIÓ A L'ALBUFERA

16/12/2019

L'etapa d'ESO ha fet avui una sortida al Parc Natural de l'Albufera.
Dos recorreguts diferents, segons el curs, han aprofitat per conèixer de primera mà una reserva natural única en Mallorca.
Prendre consicència de com podem trencar molt fàcilment l'equilibri que fa que el nostre medi ambient funcioni.
Entre d'altres tenien un dossier de preguntes relacionades amb la matèria de biologia i un concurs de fotografia amb l'aigua com a eix central.
Aquestes fotografies seran exposades a l'escola i es donaran premis.